Privacy statement werkgevers


Afscherming van jouw persoonlijke gegevens:
We nemen je privacy serieus. Ons bedrijf draagt er zorg voor dat gegevens die je aan ons verstrekt goed worden afgeschermd. Onze site heeft een beveiligde HTTPS verbinding. Dit betekent dat al je gegevens versleuteld vanaf jouw computer naar onze server worden verstuurd. Onze server is voorzien van de modernste virusscanners en firewall's, welke zijn voorzien van de meest recente (veiligheids) updates. 
Binnen ons bedrijf hebben wij geen gevoelige informatie van jou. Communicatie tussen de computers binnen ons bedrijf met onze server gebeurt enkel binnen een beveiligd intern netwerk of via beveiligde versleutelde VPN verbinding. 

Bewaartermijn van jouw gegevens: 
Als werkgeversklant van ons bedrijf verklaar je dat wij jouw gegevens mogen gebruiken om werkzoekenden naar jou worden te bemiddelen. Verder mogen we je gegevens (en/of de gegevens van jouw bedrijf) gebruiken t.b.v. het opstellen van contracten en het versturen van relevante facturen. 
Op elk gewenst moment kun je de samenwerking met Selexions beëindigen. Je stuurt hiertoe een e-mail onder vermelding van je gegevens en "uitschrijving" in de onderwerp regel naar info@selexions.nl. Je wordt vervolgens regulier binnen enkele dagen maar uiterlijk binnen drie weken (zomervakantie periode) uitgeschreven. 
Mocht je klant van ons zijn geweest, bewaren we je gegevens vanuit overheidswege tot en met 7 jaar na het einde dienstverband. Daarna worden deze vernietigd. Etc. Indien vernietiging niet geheel mogelijk is worden gegevens geanonimiseerd waardoor ze niet meer naar jou of je bedrijf te herleiden zijn. 

Doel van gegevensopslag: 
In het kader van de zakelijke samenwerking tussen jouw bedrijf en Selexions worden er een aantal gegevens opgeslagen in onze database. Deze gegevens hebben wij nodig om werkzoekenden naar jou te bemiddelen. We gebruiken je gegevens om je te contacteren, kandidaten aan je voor te stellen, (indien relevant) contracten te maken en (indien relevant) facturen te versturen. 
Ons bedrijf deelt geen van je gegevens met bedrijven die enkel in het buitenland zijn gevestigd. Ons bedrijf deelt wel, zonder jou daarover in te lichten, je persoonsgegevens met bepaalde Nederlandse overheidsinstanties. Zoals b.v. de belastingdienst. Ook deelt ons bedrijf persoonlijke gegevens met relevante andere overheidsorganisaties en controlerende instanties (audits), indien wij door deze daartoe worden verzocht. Hetzelfde geldt voor onze accountant (BAAT accountants) en onze softwareleverancier (FREEPACK SOFTWARE B.V.). 

Inzage: 
De gegevens die wij van jou in ons bezit hebben zijn voor jou in te zien op je persoonlijke beveiligde werkgeversprofiel bij ons bedrijf. Deze vind je terug op www.selexions.nl/klant 

Verbetering: 
Indien je je persoonsgegevens wilt wijzigen is dit mogelijk door een mail te sturen naar info@selexions.nl. 

Dataportabiliteit: 
Ons bedrijf zal niet op jouw verzoek jouw gegevens doorgeven aan een ander bedrijf, behalve aan werkzoekenden. 

Aansprakelijkheid: 
Hoewel ons bedrijf zich maximaal inspant om conform ons privacy statement alle gegevens veilig te houden, is ons bedrijf niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik ervan door kwaadwillenden, die ondanks de omvangrijke beveiliging alsnog zich toegang weten te verschaffen tot onze ICT systemen.