Privacy statement werknemer


Afscherming van jouw persoonlijke gegevens:

We nemen je privacy serieus. Ons bedrijf draagt er zorg voor dat gegevens die je aan ons verstrekt goed worden afgeschermd. Inschrijving bij ons bedrijf via het online sollicitatieformulier gebeurt via een beveiligde HTTPS verbinding. Dit betekent dat al je gegevens versleuteld vanaf jouw computer naar onze server worden verstuurd. Onze server is voorzien van de modernste virusscanners en firewall's, welke zijn voorzien van de meest recente (veiligheids) updates.

Binnen ons bedrijf hebben alleen intercedenten, de administratie en het management toegang tot gevoelige informatie van jou. Zoals je BSN nummer, eventuele gegevens over je ID-bewijs, bankrekeningnummer. Communicatie tussen de computers binnen ons bedrijf met onze server gebeurt enkel binnen een beveiligd intern netwerk of via beveiligde versleutelde VPN verbinding.

Bewaartermijn van jouw gegevens:

Door het inschrijven bij ons bedrijf verklaar je door ons te willen worden bemiddeld naar arbeid. Een bemiddeling voor de duur van in ieder geval twee jaar. Ná deze twee jaar arbeidsbemiddeling bestaat er de mogelijkheid dat de arbeidsbemiddeling met een periode van twee jaar wordt verlengd. En daarna wederom op dezelfde wijze verlengd etc. We zullen, als dit aan de orde is, t.z.t., maar uiterlijk elke 2 jaar, contact met je hierover zoeken. Om uitdrukkelijk van jou te horen/lezen dat je nog steeds door ons bemiddeld wilt worden.

Op elk gewenst moment kun je de bemiddeling door ons naar arbeid beëindigen. Je stuurt hiertoe een e-mail onder vermelding van je gegevens en "uitschrijving" in de onderwerp regel naar info@selexions.nl . Je wordt vervolgens regulier binnen enkele dagen maar uiterlijk binnen drie weken (zomervakantie periode) uitgeschreven.

Mocht je voor ons werkzaam zijn geweest, bewaren we je persoonlijke gegevens vanuit overheidswege tot en met 7 jaar na het einde dienstverband. Daarna worden deze vernietigd. Tenzij je hebt aangegeven nog steeds door ons bemiddeld te willen worden naar arbeid. In dat laatste geval worden de gegevens wederom voor de duur van twee jaar bewaard. Etc. Indien vernietiging niet geheel mogelijk is worden gegevens geanonimiseerd waardoor ze niet meer naar jou te herleiden zijn.

Doel van gegevensopslag:

Tijdens de inschrijving worden er een aantal gegevens opgeslagen in onze database. Deze gegevens hebben wij nodig om je te kunnen bemiddelen naar arbeid. We gebruiken ze om je te kunnen selecteren voor bepaalde vacatures.

Je pasfoto gebruiken we om je makkelijker in ons systeem terug te kunnen vinden wanneer we je naam b.v. niet meer kunnen herinneren. Je pasfoto wordt niet naar potentiële opdrachtgevers gestuurd.

Een aantal gegevens hiervan te weten:

-je genoten opleidingen, je werkervaring, je talenkennis;
-je geslacht, geboortedatum, voorletters, achternaam en deel van de provincie waar je woonachtig bent.

gebruiken we om je bij potentiëel geïnteresseerde bedrijven te introduceren.

Op het moment dat je bij ons als uitzendkracht of gedetacheerde tewerk wordt gesteld verstrekken wij aanvullend ook je BSN-nummer aan de opdrachtgever.

Ons bedrijf deelt geen van je persoonlijke gegevens met bedrijven die enkel in het buitenland zijn gevestigd. Ons bedrijf deelt wel, zonder jou daarover in te lichten, je persoonsgegevens met bepaalde Nederlandse overheidsinstanties. Zoals b.v. de belastingdienst en het UWV. Ook deelt ons bedrijf persoonlijke gegevens met gerechtsdeurwaarders of je eventuele budgetbeheerder, indien wij door deze daartoe worden verzocht. Hetzelfde geldt voor onze accountant (BAAT accountants) en onze softwareleverancier (FREEPACK SOFTWARE B.V.).

Inzage:

De persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben zijn voor jou in te zien op je persoonlijke beveiligde werknemersprofiel bij ons bedrijf. Deze vind je terug op www.selexions.nl/werknemer

Verbetering:

Indien je je persoonsgegevens wilt wijzigen is dit net als bij inzage mogelijk op je persoonlijke werknemersprofiel bij ons bedrijf. 

Dataportabiliteit:

Ons bedrijf zal niet op jouw verzoek jouw gegevens doorgeven aan een ander arbeidsbemiddelingsbureau. B.v. als je aldaar bemiddeld wilt worden naar werk. Je zult je gegevens in dat geval zélf bij het nieuwe arbeidsbemiddelingsbureau dienen aan te leveren.

Aansprakelijkheid:

Hoewel ons bedrijf zich maximaal inspant om conform ons privacy statement alle gegevens veilig te houden, is ons bedrijf niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik ervan door kwaadwillenden, die ondanks de omvangrijke beveiliging alsnog zich toegang weten te verschaffen tot onze ICT systemen.